Mini Hasar Sigortası

Araçta 500 TL’ ye kadar oluşan maddi hasarları,müşteri yazılı beyanı ile polis raporuna gerek kalmaksızın teminat kapsamına alır.